Hem

 

Milsim 29:nov-1:st Dec 2013

Milsim - Survival mode

Ett spel med målsättning på lagprestation och milsimanda!

 

Spelet är riktat mot individer och lag som vill försöka göra det lilla extra, och vi kommer att bygga upp ett fysiskt utmanande spel med eget beslutsfattande, prioriteringar samt tillvägagångssätt.

 

Arrangörer/command kommer finnas tillgängliga både via mobiltelefon och radio under hela spelets gång, även direkt innan och efter spelet, och kommer kunna verka med sjukvård, information och övergripande försöka hjälpa deltagarna oavsett problem.

Anmälan

Vi förbihåller oss rätten att neka oseriösa anmälningar/lag utan anledning!

 

Vänligen anmäl hela laget samtidigt.

 

Var noga med att ha en Giltig email-adress och telefonnummer för att vara säker på att Crew kan nå er!

COPYRIGHT LD50 2013© | ALL RIGHTS RESERVED

Pictures copyrighted to either: Ace or Picazzo.