Regler & Info

 

Milsim 29:nov-1:st Dec 2013

Milsim - Regler

 

 

Gemenskap: Alla är på spelet för att ha trevligt, vi kommer att avfärda deltagare som agerar hotfullt eller som beter sig illa mot deltagare/arrangörer/civila.

 

Dead-rag/dödsduk: Används ej under detta spel.

 

Respekt: Respektera dina medspelare och även området, skräpa inte ner omkring dig, gräv latringrop vid behov, och var aktsam och trevlig mot eventuella civila.

 

Ansvar: All spel sker under eget ansvar.

 

Kontrollerad eldgivning: I allt spel finns ett krav på att skytten ska se vad han/hon skjuter på.

 

Pyroteknik/granater: All form av pyroteknik och granater måste godkännas av arrangör, vid torka/brandrisk är all form av pyroteknik/rök förbjuden.

Övrig information:

 

Geografi och Speltekniskt: Spelet kommer genomföras på Kroppefjäll i Dalsland och arrangeras av LD50, vägbeskrivning samt karta kommer bifogas med er anmälningsbekräftelse ca 7 dagar efter vi fått in er anmälan.

 

Spelavgift: Kostnad är 150.- /lag

samt en kostnad på 300.- /spelare.

Betalningsinformation kommer med bekräftelsemailet på er anmälan. Betalning bör ske senast 30 dagar efter anmälan kommit in, och senast 21dagar innan spelstart. Efter detta går spelaruppgiften upp till 450.- pr deltagare.

 

Tider samt tankar: Spelstarten är flygande mellan 17:00-21:00 fredag den 29:e nov, spelslut Lördag 30:e november ca 19-20:00. Eftersnack, grillning, socialisering sker under lördag kväll inkluderat lättare grillmat mat samt dryck i spelaravgiften och övernattning i tält till söndag morgon innan avfärd hemmåt.

 

Frågor besvaras via Mail/forum alt telefon vid brådskande frågor, kontaktuppgifter finner ni i er anmälningsbekräftelse.

Trimregler

Säkerhetsavstånd: Här använder vi VSAF's regler på säkerhetsavstånd.

-> Klicka här <-

 

Nattspel: Allt nattspel sker med Semi med ert normala säkerhetsavstånd, alternativt CQB trim för auto, spel dygnet runt!

 

Magasin: Highcap är förbjudet.

Skarpskyttar/Semiautomatiska vapen får maximalt laddas med 30 skott.

Understödsvapen/Kulsprutor får maximalt laddas med 1500 skott.

Vanliga vapen/automatkarbiner får maximalt laddas med 90 skott.

 

Omladdning: Man får ladda om sina magasin under spelets gång, undantaget då man väntar på medic eller befinner sig i strid. Maximalt får det bäras 500 skott/deltagare extra utöver redan laddade magasin i fält.

 

Medic: Lättare förband kan läggas av alla på spelet, efter t.ex CAT eller förband så kan man forsätta strida, dock ej förflytta sig själv utan hjälp/stöd, dedikerad Medic (1 pr lag eller 5 personer) kan lägga kompress och tyngre förband vilket återställer full stridskapacitet (5minuter). Medic kan utföra detta på sig själv med hjälp av minst en (1) kamrat, dock först efter att ha fått hjälp med lättare förband. Den skadade håller för sina egna skador och dämpar sitt blödande och kan enbart göra detta samt prata/skrika efter hjälp innan denne blivit avhjälpt.

 

Man kan ej dö på Rules of Engagement om inte hela laget blivit utskjutet, skulle detta inträffa har ni 90 minuters respawn.

COPYRIGHT LD50 2013© | ALL RIGHTS RESERVED

Pictures copyrighted to either: Ace or Picazzo.